GDPR

Samarbetspartners – den information vi har om er är kontaktuppgifter, såsom namn, telefonnummer,  e-post, organisationsnummer och orderhistorik.

Vi säljer eller delar aldrig information vi har om er till tredje part.

Vill ni veta vilka uppgifter vi har om er, eller önskar bli borttagna ur vårt register vänligen kontakta elisabeth.glader@wirator.se