24-trådig stållina förzinkade, rostfria

24 wire Steel wire rope
Construction 6 x 4 + FC


Förzinkade/Galvanized

WIRATOR STANDARD

Nominell diameter /
Nominal diameter

Stålarea /
steelarea

Beräknad vikt /
Approx. Weight

Min brottlast /
Min breaking load
(1770 N/mm2)

Min brottlast /
Min breaking load
(180 kp/mm2)

Article-number

mm

mm2

Kg/100 m

kN

Kp

111-024-0100

1,00

0,37

0,24

0,59

59

111-024-0150

1,50

0,75

0,59

1,20

121

Dra i sidleds för att se hela tabellen.