72-trådig stållina förzinkade, rostfria

72 wire Steel wire rope
Construction 6 x 12 + 7 FC


Förzinkade/Galvanized

WIRATOR STANDARD

Nominell diameter /
Nominal diameter

Stålarea /
steelarea

Beräknad vikt /
Approx. Weight

Min brottlast /
Min breaking load
(1770 N/mm2)

Min brottlast /
Min breaking load
(180 kp/mm2)

Article-number

mm

mm2

Kg/100 m

kN

Kp

111-072-0200

2,00

0,96

1,00

1,48

150

111-072-0250

2,50

1,45

1,57

2,31

235

111-072-0300

3,00

2,10

2,26

3,32

338

111-072-0350

3,50

3,20

3,07

4,52

461

111-072-0400

4,00

3,70

4,01

5,91

602

111-072-0500

5,00

5,80

6,27

9,23

940

111-072-0600

6,00

8,30

9,02

13,29

1354

111-072-0800

8,00

17,10

16,04

23,63

2408

Dra i sidleds för att se hela tabellen.

Rostfria/Stainless Material AISI 316

WIRATOR STANDARD

Nominell diameter /
Nominal diameter

Stålarea /
steelarea

Beräknad vikt /
Approx. Weight

Min brottlast /
Min breaking load
(1620 N/mm2)

Min brottlast /
Min breaking load
(165 kp/mm2)

Article-number

mm

mm2

Kg/100 m

kN

Kp

121-072-0200

2,00

0,96

1,00

1,35

137

121-072-0250

2,50

1,45

1,57

2,11

215

121-072-0300

3,00

2,10

2,26

3,04

310

121-072-0350

3,50

3,20

3,07

4,14

422

121-072-0400

4,00

3,70

4,01

5,41

551

121-072-0500

5,00

5,80

6,27

8,45

861

121-072-0600

6,00

8,30

9,02

12,17

1240

121-072-0800

8,00

17,10

16,04

24,63

2204

Dra i sidleds för att se hela tabellen.