42-trådig stållina förzinkade, rostfria

42 wire Steel wire rope
Construction 6 x 7 + FC


Förzinkade/Galvanized

WIRATOR STANDARD

Nominell diameter /
Nominal diameter

Stålarea /
steelarea

Beräknad vikt /
Approx. Weight

Min brottlast /
Min breaking load
(1770 N/mm2)

Min brottlast /
Min breaking load
(180 kp/mm2)

Article-number

mm

mm2

Kg/100 m

kN

Kp

111-042-0200

2,00

1,42

1,36

2,35

239

111-042-0300

3,00

3,60

3,06

5,29

539

111-042-0400

4,00

6,68

5,44

9,40

958

111-042-0500

5,00

9,97

8,50

14,69

1497

111-042-0600

6,00

14,36

12,24

21,15

2151

111-042-0800

8,00

26,70

21,76

37,60

3824

111-042-1000

10,00

47,47

34,00

58,76

5976

Dra i sidleds för att se hela tabellen.

Rostfria/Stainless Material AISI 316

WIRATOR STANDARD

Nominell diameter /
Nominal diameter

Stålarea /
steelarea

Beräknad vikt /
Approx. Weight

Min brottlast /
Min breaking load
(1620 N/mm2)

Min brottlast /
Min breaking load
(165 kp/mm2)

Article-number

mm

mm2

Kg/100 m

kN

Kp

121-042-0200

2,00

1,42

1,36

2,15

219

121-042-0300

3,00

3,60

3,06

4,84

493

121-042-0400

4,00

6,68

5,44

8,61

877

121-042-0500

5,00

9,97

8,50

13,45

1370

121-042-0600

6,00

14,36

12,24

19,36

1972

121-042-0800

8,00

26,70

21,76

34,42

3505

121-042-1000

10,00

47,47

34,00

53,78

5478

Dra i sidleds för att se hela tabellen.